Építőipar és szolgáltatás

Az építőipar a villanyszerelő számára főként a szerelés, a szolgáltatás pedig főkén a javítás. Az építőiparban elvégzett villanyszerelési munka később a szolgáltatások számára teremt lehetőségeket.

A műhely a villanyszerelő munkájának kiindulópontja. Elsőként a szükséges szerszámok és szerelvények beszerzése következik.  Előfordulhat, hogy egyes szerelvényeket a beszerelés előtt át kell alakítani. A kapcsolótáblákon például a beépítésre kerülő elemek helyét ki kell vágni, az elosztószekrények pedig eleve úgy készülnek, hogy a felhasználóknak minél nagyobb szabadsága legyen a kialakítás során. Fenti tevékenység csak a műhelyben végezhető. A munka fennmaradó része már a helyszínen végzik.

A szerelvényeket összekötő vezetékhálózatot védőcsövekben helyezik el, majd a falba süllyesztik. Először a falat kell kivésni, majd a védőcsöveket kivágni és méretre hajlítani, végül a vezetékeket behúzni és a falat helyreállítani. A tényleges szerelési munka csak ezután kezdődik. Ezután következik a vezetékkapcsolatok kialakítása és bekötése a villamos fogyasztók bekötése. A vezeték kapcsolatok kialakításához a huzalok végéről el kell távolítani a szigetelést, majd szorítókapcsokkal, forrasztással, esetleg a fémes végek összesodrásával kell összekötni a vezetékeket.

A villanyszerelő munkájának lezáró szakasza a kiépített hálózat ellenőrzése az eőforduló hibák feltárása és kijavítása. Különös figyelmet érdemelnek a földelt berendezések, mivel ezek meghibásodása esetén a földelés hiánya akár emberéletet is veszélyeztethet.

Attól függően, hogy a munkaterület lakóházban, vagy ipari csarnokban van, a felszerelt fogyasztók sokfélék lehetnek. A szerelés sokfélesége alapvetően is jellemzi a villanyszerelő szakmát, de a következőképpen ezek rendszerezhetők:

  • általános szerelés
  • különleges szerelés
  • villámvédelem
  • szabályozás, vezérlés